Werking van een regenwaterinstallatie
top

Productinfo per type regenwaterinstallatie

Home Info Productinfo per type regenwaterinstallatie

WERKING VAN DE REGENWATERINSTALLATIE

Een regenwateropvang- en verdeelsysteem is meer dan een reservoir en een pomp.
Onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling weer van een Reni MAXI kunststof (+) pakket.

Via de regenwaterafvoer komt het opgevangen regenwater in de put/tank (1) terecht. Het water vloeit hierbij eerst door een voorfilter (2) en komt via een rustige toevoer (3) onderaan in de tank binnen. Dankzij deze rustige toevoer woelt het water in de tank niet om bij stortbuien. Een overloop (4) zorgt ervoor dat het teveel aan regenwater op een gecontroleerde manier wordt afgevoerd. De geïntegreerde sifon en terugslagklep vermijden hinder van de rioolaansluiting (ongedierte, geur, terugslag). De Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) gekeurde automatische unit (6) bestaat uit een regenwaterpomp en een automatische overschakeling op drinkwater bij een tekort aan regenwater in de put/tank. Door de vlottende aanzuig (5) wordt het propere water aan de oppervlakte opgepompt in plaats van het water op de bodem van de put. Via een duo na-filter of koolstof filter (7) wordt het water nog verder gefilterd. Het teveel aan water in de tank/put vloeit via de overloop naar een infiltratievoorziening, indien die er is (9). Hier kan het water opnieuw in de bodem infiltreren. De infiltratievoorziening is uitgerust met een overloop, die aangesloten wordt op de riolering of gracht. Indien het overtollige water niet snel genoeg in de grond kan infiltreren, kan het water langs via deze weg afgevoerd worden.

WERKING VAN DE Speedy filiter

Klik hier voor een filmpje omtrent de installatie en werking van de Speedy filter.

Technische fiches

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken per regenwaterinstallatie.

Paketten met put of tank

(+) staat voor een infiltratievoorziening bij de regenwaterput.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Bereidt u voor op de plaatsing en lees aandachtig de tips en aandachtspunten