Vragen rond regenwater, recuperatie, infiltratie - Reni
top

Veel Gestelde Vragen

HomeInfoVeel gestelde vragen

Vragen rond regenwater, recuperatie, infiltratie

Neem contact met ons op als u een vraag hebt

Hieronder kan u alle antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? U kan op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Over regenwater

Over de webshop

Over de betaling

Over de prijs

Over het gebruik van regenwater

Over de wetgeving en infiltratie

Over types regenwaterinstallaties en hun plaatsing

Over de werking en het onderhoud van regenwaterinstallaties

Onze antwoorden

Over regenwater

Wat doe ik als ik te weinig regenwater heb?

Zorg ervoor dat u kan overschakelen op drinkwater of de regenwaterput kan bijvullen met drinkwater. Automatische overschakeling is de meest efficiënte oplossing. Houd wel rekening met de technische voorschriften voor binneninstallaties van Belgaqua.
(Belgaqua is Belgische federatie voor de watersector)

Wat doe ik met teveel regenwater?

Komt het water in de put te hoog, dan kan het weg via een overloop. Hoe u dit water moet afvoeren, vindt u in VLAREM II (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning). In volgorde van voorkeur:

 1. opvangen (in de regenwaterput),
 2. infiltratie op eigen terrein,
 3. buffering met vertraagd lozen,
 4. lozing in de regenwaterafvoer (RWA) in de straat.

Meer info op: www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen.

Over de webshop

Binnen welke termijn is een product leverbaar?

De pakketten zijn (onder voorbehoud van voorraadproblemen bij leveranciers) steeds binnen de 30 werkdagen leverbaar. Voor oplossingen op maat gelden andere levertermijnen. Deze staan duidelijk vermeld in de offerte.


Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

Dit kan vrij eenvoudig. Weet u reeds welk pakket u wenst, dan gaat u rechtstreeks naar de webshop en klikt u het pakket aan. Ofwel vindt u in elke stappen een pakket op maat.

Is er een mogelijkheid om persoonlijk advies te krijgen?


U bent welkom in onze toonzaal. Contacteer ons voor een afspraak.

Wat als een product niet leverbaar is?

Indien een product niet leverbaar is, contacteren wij u kort na uw bestelling. U krijgt indien mogelijk een alternatief product of u kan wachten tot het product weer leverbaar is.


Wat moet ik doen indien ik vragen of opmerkingen heb in verband met de levering of het product zelf?

Voor alle vragen en opmerkingen kunt u ons mailen op info@reni.be of bellen op het nummer 078/35 35 99. 


Over de betaling

Heb ik recht op een subsidie?

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u een regenwaterput installeert. Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de premiezoeker (via ‘energie en water besparen’ / ‘water’ / ‘hemelwaterput’).

Kan ik met ecocheques betalen?

Wij aanvaarden ook ecocheques. Op het moment dat u de bestelling plaatst, is er bij de betaling een mogelijkheid om aan te geven of u volledig/gedeeltelijk wenst te betalen met ecocheques. U zal moeten opgeven om hoeveel cheques het precies gaat en hoeveel de waarde van een cheque effectief bedraagt. Daarna dient u het restbedrag nog te betalen of over te schrijven. Het is ook van groot belang om ons de cheques zo snel mogelijk te bezorgen. Want de bevestiging van betaling is slechts compleet, indien wij de cheques hebben ontvangen.

Kan ik via overschrijving betalen?

Tijdens het bestelproces kunt u aanvinken of u online of via een bankoverschrijving wenst te betalen. U ontvangt via e-mail de gegevens om de overschrijving uit te voeren en de producten worden 7 dagen voor u gereserveerd. Van zodra het bedrag op onze rekening staat, ontvangt u een bevestiging van uw betaling en contacteren wij u om de leveringsdatum af te spreken.

Over de prijs

Hoe vergelijk ik de Reni-offerte met andere prijsvoorstellen?

Uniek aan een Reni-pakket is de combinatie van een voorfilter in een tank van kunststof of beton met een aangepaste pomp. Andere aannemers zullen eerder het materiaal en werk beperken tot bijvoorbeeld het gedeelte buitenshuis (ondergronds) waartoe de voorfilter en tank behoren met de graafwerken. Voor de aankoop en installatie van de pomp en nafilters moet u dan de offerte van uw loodgieter/installateur nakijken.

Let ook op dat u steeds alle werken in rekening brengt. Bijvoorbeeld is het ook belangrijk om de eenheidsprijs van de afvoer van overtollige grond of bronbemaling (dit is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen) te weten.

Wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6% van toepassing?

De eerste voorwaarde waaraan uw bestelling moet voldoen, is dat de opdracht en de prijs zowel levering als plaatsing van een van een Reni-pakket moet omvatten.
Bij enkel levering van een hemelwaterinstallatie is steeds het BTW-tarief van 21% van toepassing.

Opgelet! Vanaf 1 januari 2016 is het verlaagd btw-tarief van 6% alleen nog van toepassing voor woningen van minstens 10 jaar oud. Lees hier meer over de voorwaarden.
 

Over het gebruik van regenwater

Voor welke toepassingen kan ik regenwater gebruiken? En voor welke niet?

Hemelwater kan u gebruiken voor laagwaardige toepassingen: WC-spoeling , wasmachine, tuin, schoonmaak. U gebruikt het beter niet in de keuken en voor persoonlijke hygiëne (bad, douche …), aangezien de kwaliteit nooit gegarandeerd is. In principe hebt u voldoende regenwater voor de gebruikelijke toepassingen, want jaarlijkse is er na verdamping zo’n 750 liter per vierkante meter beschikbaar.

Waarom regenwater afkoppelen van afvalwater?

Het regenwater scheiden van het afvalwater heeft verschillende voordelen, zoals minder gevaar voor overstromingen en een efficiënt zuiveringsproces van het (geconcentreerde) afvalwater. Het is tenslotte ook gek om proper regenwater eerst te mengen met afvalwater en daarna weer te zuiveren.
Op termijn zal iedereen regenwater moeten afkoppelen. Daarom is het goed om er nu reeds rekening mee te houden.
In volgende gevallen bent u vandaag al verplicht om af te koppelen:

 • Indien de rioolbeheerder een gescheiden stelsel in uw straat aanlegt.
 • Indien u zware verbouwingen uitvoert (bepaalde verbouwingen vallen onder de gewestelijke stedenbouwkundige verordening - GSV).
 • Indien u een nieuwbouw realiseert.

Meer weten?  

Over de wetgeving en infiltratie

Ben ik verplicht om regenwater te recupereren en te hergebruiken?

Dit is verplicht bij bouw, herbouw of uitbreiding van gebouwen, overdekte constructies en verharding waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m².


Hoe groot moet of mag mijn regenwaterput zijn?

Moet u voldoen aan de stedenbouwkundige verordening van 2014 over hemelwater, dan moet u een regenput voorzien van minimum 5.000. Moet u de verordening niet volgen of wenst u een grotere inhoud, dan kunt u gebruik maken van dimensioneringsmethodes die onder andere rekening houden met het gemiddelde percentage leegstand. Zie www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen voor meer info. Of contacteer ons voor een berekening op maat.

Wanneer ben ik verplicht om te infiltreren?

Indien u de stedenbouwkundige verordening van 2014 over hemelwater moet volgen en indien uw perceel minstens 250 m² is en niet in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied ligt.


Over types regenwaterinstallaties en hun plaatsing

Dien ik mijn ondergrondse regenwaterput te vullen na plaatsing?

Na het plaatsen van de regenput is het aan te raden om de put te vullen met water. Dit om te voorkomen dat deze zou beginnen opdrijven door eventueel grondwater. Indien gewenst kan de put meteen gevuld worden bij plaatsing. U kan deze optie aanklikken bij bestelling.

Hoe kan ik mijn regenwatercircuit veilig aansluiten?

Om op een veilige manier om te gaan met drinkwater en regenwater conform de wetgeving is het verplicht om een apart leidingstelsel te voorzien voor het drinkwater en het regenwater. Er mag dus nooit een verbinding zijn tussen de beide leidingstelsels! Ook dient u aandacht te besteden aan een eventueel bijvulssyteem van de regenput of overschakeling op drinkwater bij leegstand.
Indien de put leeg is, zijn er verschillende veilige opties:

 1. De put bijvullen met drinkwater: Hierbij moet u altijd contact vermijden tussen het regenwater en het drinkwater. Dit kan door bijvoorbeeld door 5 cm onder een drinkwaterkraan een trechter te plaatsen (zie foto).
  veilig watercircuit
 2. Automatisch overschakelen van regenwater naar drinkwater via  een Belgaqua gekeurde unit:  In deze unit zit slechts een klein buffervat  (5 liter) die op een reglementaire manier bijgevuld zal worden bij eventuele leegstand. Er is geen contact mogelijk tussen het regenwater en het drinkwater via deze gekeurde unit.
 3. Een dubbel leidingnet aanleggen: De toestellen die gebruik maken van regenwater hebben dan 2 aparte toevoerleidingen; één voor drinkwater en één voor regenwater.

Let op: Indien er aanpassingen gebeuren aan de sanitaire binneninstallatie, is het ook verplicht om een (nieuwe) keuring van de sanitaire binneninstallatie te laten uitvoeren.
Meer informatie rond de keuring

Hoe plaats ik de Speedy-filter?

Hier ziet u hoe u in enkele eenvoudige stappen de filter plaatst.

Hoe werkt de Speedy-filter?

Hier ziet u hoe de filter werkt.

Kan ik mijn regenwaterput onder de oprit plaatsen?

Dit kan perfect. Wel is het type deksel afhankelijk van het al dan niet overrijdbaar zijn door voertuigen. 


Kies ik voor een regenwaterput in beton of in kunststof?

Een put in beton heeft een aantal voordelen: hij bestaat uit één stuk, de micro-organismen op de wand hebben een zelfreinigend effect en het beton zorgt voor het neutraliseren van het zure hemelwater.

Een put in kunststof heeft dan weer het praktisch voordeel dat hij lichter is en eventueel zonder kraan kan worden geplaatst. Het effect van de micro-organismen en het neutraliseren van de zuurtegraad van het regenwater kan u bekomen door een laagje kalksteenslag (te verkrijgen bij een doe-het-zelf winkel), op de bodem te voorzien.


Waar plaats ik best mijn infiltratievoorziening?

Hier volgt u best de Code van Goede Praktijk’ (zie technisch document GSV 2014) die afstanden adviseert in verband met de inplanting ten op zichte van gebouwen en waterlopen. Let op, dit blijven aanbevelingen en geen wettelijke verplichtingen.


Waarom infiltreren?

Regenwater laten infiltreren, betekent dat je het regenwater op een of andere manier de kans geeft terug in de grond te dringen. Het is eigenlijk niet meer dan het herstellen van een verstoord natuurlijk patroon. Regen dringt altijd door de bodem waarop het valt en vult op die manier de grondwatervoorraad opnieuw aan. In het volgebouwde Vlaanderen krijgt het regenwater hier steeds minder de kans toe. Regenwater laten infiltreren, kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van onze grondwatervoorraden en het tegengaan van de uitdroging.

Wat is infiltratie?

Regenwater laten infiltreren, betekent dat je het regenwater op een of andere manier de kans geeft terug in de grond te dringen. Het is eigenlijk niet meer dan het herstellen van een verstoord natuurlijk patroon. Regen dringt altijd door de bodem waarop het valt en vult op die manier de grondwatervoorraad opnieuw aan. In het volgebouwde Vlaanderen krijgt het regenwater hier steeds minder de kans toe. Regenwater laten infiltreren, kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van onze grondwatervoorraden en het tegengaan van de uitdroging.

Welke infiltratiesystemen bestaan er?

We onderscheiden twee types infiltratie:

 • Rechtstreekse infiltratie => oppervlakteverhardingen: het regenwater loopt bovengronds weg op halfverhardingen, grastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen, …
 • Onrechtstreekse infiltratie => het regenwater wordt via een afvoerbuis geleid naar een boven- of ondergrondse infiltratie.

Enkele voorbeelden van bovengrondse infiltratiesystemen:

 • (infiltratie)gracht;
 • (infiltratie)bekken;
 • Wadi (gracht of bekken met eronder een drainagekoffer)

Voordelen van een bovengronds infiltratiesysteem zijn dat ze goed inspecteerbaar zijn, perfect passen in een groene omgeving en goed werken bij hoge grondwaterstanden.
Nadelen zijn dat ze dikwijls een grotere ruimte vereisen, regelmatig onderhoud  (maaien,…) nodig hebben en dat sommige systemen duurder zijn in aanleg, zoals een wadi.

Enkele voorbeelden van ondergrondse infiltratiesystemen:

 • Combinatie regen- en infiltratiebetonput (2-in-1);
 • Infiltratiekrat (kunststof);
 • Infiltratieput uit poreuze beton;
 • Infiltratiebuis;
 • Infiltratiepaal

De voor- en de nadelen van deze ondergrondse systemen zijn vrij uiteenlopend afhankelijk van het gekozen systeem. Het grote voordeel ten opzichte van bovengrondse systemen is dat ze veel minder ruimte in nemen “boven de grond”. Er zijn in principe enkel deksels voorzien die de toegang bieden voor inspectie en onderhoud. Bepaalde systemen kunnen ook onder verharde oppervlaktes geplaatst worden zoals terrassen, opritten,… .

Welke putten, pompen en filters bestaan er?

Er bestaan bovengrondse en ondergrondse tanks.

U kan kiezen voor een dompelpomp, een traditionele pomp of een compleet pompsysteem dat automatisch overschakelt indien de regenput leeg dreigt te komen.

Er zijn tal van filtermogelijkheden. Meestal is er een voorfilter, een vlottende aanzuig en eventueel een nafilter. Dit laatste is vooral afhankelijk van de toepassing waarvoor u regenwater gebruikt. 


Over de werking en het onderhoud van regenwaterinstallaties

Hoe onderhoud ik de pomp?

Veel pompen zijn tegenwoordig onderhoudsvrij. Let wel op de kwaliteit van het op te pompen water. Vervuild water belast de pomp meer en vermindert zo de levensduur. Regelmatig de filters controleren en reinigen is daarom zeer belangrijk voor uw pomp.


Hoe vaak moet ik mijn regenwaterput reinigen?

Dit moet enkel gebeuren indien u vervuiling vaststelt in het opgepompte water. Een regenput kan gerust meer dan 10 jaar functioneren zonder dat hij moet worden gereinigd. De micro-organismen op de wand van de put (in geval van beton) zorgen voor een zelfreinigend effect en dus is schuren of schrobben af te raden. De aanwezige filters daarentegen dienen op regelmatige basis gecontroleerd en indien nodig gereinigd te worden.


Moet ik wanneer er vriesweer op komst is, mijn regenwatertank laten leeglopen?

Dit is enkel zo bij een bovengrondse kunststoftank die niet vorstvrij staat (bv. buiten).


Wat kan ik doen indien het regenwater gekleurd is of een onaangename geur heeft?

Controleer eerst enkele zaken: de put, de verschillende filters… Meestal zit daar reeds een probleem. Het kan bijvoorbeeld zijn dat één van de filters vervuild is en dat deze moet gereinigd worden. Indien u niets abnormaals vaststelt kan u nog steeds een wateranalyse laten uitvoeren. Aan de hand daarvan kan men eventueel een (bijkomende) filter plaatsen voor de juiste toepassing. Voor een dergelijke wateranalyse kunt u eventueel beroep doen op FARYS.