Klachtenprocedure Reni - Reni
top

Klachtenprocedure Reni

Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de producten en diensten die werden geleverd in het kader van de website www.reni.be,  kan de klant terecht bij:
TMVW
Stropstraat 1
9000 Gent
Tel: 078/35 35 99
E-mail: info@reni.be
Contactformulier
Bij contactname met de klantendienst in verband met een probleem met de bestelling, dient de klant steeds het bestel- of ordernummer mee te delen. Het bestelnummer staat op de bevestigingsmails van de bestelling en van de betaling en op de leveringsbon bij de verzonden producten. Het ordernummer staat op de offerte.
TMVW zal de nodige inspanningen leveren om uw klacht zo snel mogelijk te beantwoorden en om een bevredigende oplossing te vinden.
Voorstellen tot compromis die ten commerciële titel zouden gedaan worden, kunnen in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking aan deze algemene voorwaarden.

Naast onze eigen klachtenprocedure, kan de klant vanaf 1 juni 2015 voor buitengerechtelijke consumentengeschillen terecht bij de Consumentenombudsdienst (COD). Deze dienst kan de klant in de eerste plaats informatie verschaffen over uw rechten als consument.
Indien de klant klachten heeft, kan hij hiervoor ook bij de COD terecht. De COD zal de klacht analyseren om deze vervolgens aan het bevoegde bemiddelingsorgaan door te geven.
Desgevallend kan de klant bij onderstaande geschillencommissie rechtstreeks of na doorverwijzing door de COD terecht met sectorspecifieke klachten:
Verzoeningscommissie Bouw
Espace Jacquemotte
Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel: 02 504 97 86
Fax: 02 504 97 84
info@bouwverzoening.be
www.bouwverzoening.be