Een nieuwe aanstiplijst voor GSV hemelwater - Reni
top

Nieuwsbericht

Home Nieuws Een nieuwe aanstiplijst voor GSV hemelwater

Een nieuwe aanstiplijst voor GSV hemelwater

dinsdag 19/09/2017

In het verleden bestonden twee aanstiplijsten (bouwen & verkavelen) waarmee aanvragers hun ontwerp toetsten aan de gewestelijke verordening hemelwater. In september 2017 werden deze 2 aanstiplijsten herwerkt tot 1 addendum B25. Inhoudelijk is er echter geen verschil.

De lay-out en de terminologie van het nieuwe addendum werden afgestemd op de omgevingsvergunning

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier gaat u na of uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.


Wie vult dit formulier in?

Dit document wordt door de architect of de aanvrager zelf ingevuld bij een stedenbouwkundige vergunning.

De nieuwe aanstiplijst vindt u hier terug: