Reni/nieuws/uitbreiding-bepalingen-gsv
top

Nieuwsbericht

Home Nieuws Uitbreiding bepalingen GSV

Uitbreiding bepalingen GSV

maandag 20/02/2017

De bepalingen in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening zijn uitgebreid in september 2016.


Tot voor kort  was de gewestelijke verordening hemelwater uitsluitend van toepassing op vergunnings- en meldingsplichtige handelingen. Daar is recent verandering in gekomen. Sedert 29 september 2016 is er een wijzigingsbesluit van kracht, waardoor er nu meer handelingen vallen onder het vrijstellings- of meldingsbesluit. Deze wijziging brengt voor de GSV hemelwater toch een belangrijke verandering met zich mee.

De Vlaamse regering gaf definitief goedkeuring voor volgende wijzigingen en deze zijn van kracht sedert 29 september 2016:

  • de handelingen die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning
  • de stedenbouwkundige handelingen die gemeld kunnen worden
  • het toepassingsgebied van de gewestelijke verordening "hemelwater".

Voor het toepassingsgebied van de GSV hemelwater betekent dit concreet dat:

Elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter dan 40m² moet aan de GSV hemelwater voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht!

Vaak voorkomende handelingen die vrijgesteld zijn van vergunning, maar die nu wel onder het toepassingsgebied vallen van de GSV hemelwater zijn o.a.:

  • Aanleg van strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar een gebouw die aangesloten worden op de openbare riolering;
  • Aanleg van niet-overdekte constructies in zij- en/of achtertuinen, met een totale oppervlakte van 80m² per perceel, die aangesloten worden op de openbare riolering.

Uiteraard is men niet verplicht te infiltreren indien het perceel kleiner of gelijk is aan 250m², zoals in de GSV hemelwater beschreven.