Onderhoud
top

Onderhouden

HomeOnderhoudOnderhouden

Enkele indicaties dat uw regenwaterinstallatie toe is aan onderhoud

Vaststelling van het probleem   Onderdeel regenwaterinstallatie Controle per jaar* Actie


Verminderde opbrengst 
Overlopen van de goot
Mos of groene laag

  Dak en dakgoten 1

Reinigen dakgoten, regenpijp
Reinigen dakgoten, regenpijp
Reinigen dakgoten met ecologische producten

Lichte laag   Zelfreinigende filter (b.v. Reni100) 2 Verwijderen van vuil en afspoelen
Bladeren, takjes blijven liggen   Filter rechtstreeks op de regenpijp (b.v. Speedy) 4 Reinigen
Bezinking, sterke vervuiling   Vlakfilter 4 Vervangen of reinigen zeef
Bezinking zand, slib   Regenput met zelfreinigende filter (b.v. Reni100) 5-jaarlijks Leegpompen en weghalen slib
Drukvermindering, vuil water   Duo nafilter 1 Uitspoelen zandfilter en/of vervanging patroon
Bezinking zand, organisch materiaal   Regenput zonder zelfreinigende filter 3-jaarlijks Leegpompen en weghalen slib
Lichtbruin, donker of grijs water
Deeltjes in water
  Kleur regenwater ** 1 Controle putbodem, dakgoot, filters (ook duo nafilter)
Controle tank, filter, sifon (indien aanwezig)
Stankhinder   Geur regenwater ** 1 Controle sifon, duo nafilter (indien aanwezig) en reinigen tankbodem
Kleuren of micro organismen   Oppervlaktelaag in de regenput

1

Leegpompen
Geluidshinder, geen werking    Pomp 1 Controle of voldoende water aanwezig is, indien zo dan installateur, loodgieter raadplegen

 

* De controle dient proactief te gebeuren. Dit is een indicatie van de controlefrequentie.
  Als er eerder een bepaald probleem werd vastgesteld, dient dit deel van de regenwaterinstallatie frequenter te worden gecontroleerd.

** Bepaalde verkleuring van het regenwater en/of geurhinder kan verschillende oorzaken hebben. Hierdoor kunnen de beschreven acties in de tabel minder effect hebben. Voor verdere info zie link of contacteer uw Reni-specialist.