Livios: Vraag & Antwoord - Reni
top

Livios: Vraag & Antwoord

Home Over Reni FAQ

Farys is lid van Livios.be

Farys is lid van het vragenpanel van Livios.be, het informatieplatform voor bouwers en verbouwers in België.

Onze antwoorden

Bestaat waterput die dient als wachtbekken?

Bestaat er een waterput die dient als wachtbekken en geleidelijk het water laat wegvloeien na een hevige regenbui? Wij hebben problemen met water in de ondergrondse garage.

Er bestaat volgens mij geen regenwaterput die functioneert als een wachtbekken omdat deze elk hun eigen functie hebben. Een regenwaterput is een buffer voor het gebruik van regenwater. Een wachtbekken is ook een opslag (voor vb. hevige stortbuien).

Maar gebruik van dit water is niet altijd van toepassing. Het is ook afhankelijk van waar dit water in de parkeergarage komt. Als dit water is dat binnenkomt via de ingang had de architect bij de bouw best roosters voorzien zodat het water dat binnenkwam in de parkeergarage via dit rooster weg kon vloeien.

Afhankelijk van hoe hoog de rioolaansluiting zit ten opzichte van de parkeergarage kan er ook een pompput geplaatst worden. Als deze voor een bepaald deel vol zit, wordt het regenwater naar het riool in de straat gepompt.

Hoe regenwater op mos filteren?

Wij zitten met mosvorming op ons dak (leien). Dat mos komt in de regenwaterput terecht en onze drie filters zijn altijd onmiddellijk sterk vervuild. Wij willen het regenwater al laten filteren vooraleer het in de regenput toekomt. 

Het systeem op de foto’s in bijlage hebben we onlangs in Nederland gezien. Spijtig genoeg hebben ze dit niet voor mos, maar enkel voor grover vuil. Zou er ergens zo'n filtersysteem voor mos bestaan? Het zou handig in gebruik moeten zijn, zodat we niet elke keer op het dak moeten kruipen om de filter uit te kuisen.

Er zijn verschillende type filters die mos, bladeren en takken uit het water filteren alvorens het water in de regenput terecht komt. Zo is er een filter die geplaatst wordt voor de regenwaterput en werkt als een filterput. Een ander type filter wordt bij de plaatsing van een regenwaterput in het verhoogstuk ingebouwd.

Hoe regenwaterput coaten?

Met welk product kan ik de binnenwanden van mijn regenwaterput bewerken of coaten?

Wij raden ten zeerste af de wanden van de regenwaterput te coaten. Dit zal namelijk een invloed hebben op de kwaliteit van het water. Het is vooral belangrijk om de regenwaterput op de juiste manier te onderhouden en te reinigen (ook zonder product).

Hoe snel mag regenwater door een actieve koolstoffilter stromen?

Hoe snel mag regenwater door een actieve koolstoffilter stromen? 

Frederik Pardo van Farys beantwoordt deze vraag als volgt: "Deze informatie is opgegeven door de fabrikant van de filter en normaal terug te vinden in de gebruikers- of installatiehandleiding. Dit zal meestal omschreven worden als een aanbevolen debiet en dit bij een bepaald drukverlies. Het kan ook terug te vinden zijn als grafiek waarbij men dan het debiet in functie van het drukverlies kan terugvinden."

Is het nuttig onze regenput te vervangen?

Wij wonen in een (oude gerenoveerde) fermette. Onze wasmachine en toiletten zijn aangesloten op een waterput. Het water wordt gevuld door grondwater en aangezogen door een oude elektrische pomp. De waterput ligt onder het terras (er is ook geen kijkgat), is gemetst en is minstens 45 jaar oud. Wij vragen ons af of het nuttig zou zijn om het terras op te breken en de regenput te vervangen door een nieuwe. Wij weten niet hoe groot of hoe diep de put is. Er is ook geen plaats om grote vrachtwagens te laten komen...

Frederik Pardo van FARYS geeft het volgende antwoord: "In de eerste plaats moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een regenwaterput en een put voor grondwater. Een regenwaterput wordt gevuld met het regenwater die van daken afkomstig is.  Bij een 'grondwaterput' is het grondwater die de put vult. Deze put is meestal een heel stuk dieper dan een klassieke regenwaterput en is anders qua opbouw. Om te weten of deze nog in goede staat is laat u best een aannemer komen die dergelijke putten plaatst."

"Bij renovatie van het terras is het aan te raden om een toegang of mangat te voorzien, indien de put nog in goede staat is uiteraard. Op deze manier is er steeds controle mogelijk bij eventuele problemen."

"Een regenwaterput is een alternatief, maar dit moet praktisch mogelijk zijn natuurlijk. Er bestaan ook kunststof opvangsystemen voor regenwater indien er maar een beperkte toegang voor handen is. Maar er moet wel de mogelijkheid zijn om een gepaste kuil te graven voor de tank!"

Pvc-dakbedekking oorzaak van witte schijn in regenwater?

In ons regenwater zit een redelijke witte schijn. Als ik de auto met dat water was komt er een film op het oppervlak die ik maar moeilijk kan verwijderen. De auto voelt dan zeer ruw aan. Ook als het regenwater wat blijft staan in een emmer komt er op de bodem een witte aanslag. Wij hebben twee jaar geleden op onze nieuwe aanbouw een lichtgrijze pvc-dakbedekking laten leggen. Kan dit afkomstig zijn van dit?

We vroegen het voor je na bij Mathias Vermandere van Farys: "Bij mijn weten zal deze filmvorming niet door pvc dakbedekking veroorzaakt worden. Afvoerbuizen zijn ook uit pvc en mensen met een kunststoftank zouden anders ook hetzelfde probleem hebben. Wat er wel kan, is dat deze dakbedekking met een product behandeld is en dat dit product de filmvorming veroorzaakt. Een oplossing voor deze filmvorming te verwijderen is een filter plaatsen voor de tappunten."

Regenwater gebruiken als drink- en sanitairwater?

Is het in Vlaanderen wettelijk toegestaan om regenwater, mits het toepassen van het juiste systeem, te gebruiken als drinkwater en sanitairwater (douche)?

Frederik Pardo van FARYS beantwoordt deze vraag als volgt: "In het Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (13/12/2002) wordt volgende vermeld:

'Art. 2. § 1. Behoudens afwijkingen toegestaan krachtens hoofdstuk II mag geen water, bestemd voor menselijke consumptie, geleverd worden dat niet gezond en schoon is.  Onder leveren wordt verstaan elke vorm van terbeschikkingstelling al dan niet tegen betaling, ook als onderdeel van de verhuur, het verpachten of op enige ander wijze ter beschikking stellen van onroerende goederen, zelfs als verbruiker en leverancier dezelfde persoon zijn.'

'Art. 3. Als de waterleverancier water levert dat niet geschikt is voor menselijke consumptie zoals tweede circuitwater neemt hij afdoende voorzorgen om de menselijke consumptie ervan te beletten.'"

"Als particulier bent u in principe vrij om te kiezen welk water u gebruikt voor persoonlijke hygiëne , koken, drinken,… . U kan dus bij privaat gebruik ervoor kiezen om putwater te drinken of zich baden in regenwater, al dan niet met filter.  Maar dit is dan uiteraard op eigen risico en dit wordt niet aangeraden, gezien er toch gezondheidsimplicaties kunnen zijn. U moet ook steeds bij de aftappunten van tweede circuitwater duidelijk maken dat dit niet over drinkwaterkwaliteit gaat (bv. door een sticker met drinkverbod)."

"In publieke gebouwen of bij verhuur is drinkwaterkwaliteit op die aftappunten die bestemd zijn voor menselijke consumptie steeds verplicht. Het Vlaams water decreet formuleert water bestemd voor menselijke consumptie of kortweg drinkwater, als volgt: 'al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiëne, ongeacht de herkomst en ongeacht of het water wordt geleverd via een waterdistributienetwerk of via een private waterwinning,…. ' (Artikel 2, 17°)."

"Het water geleverd door de drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen moet voldoen aan het drinkwaterdecreet en de verschillende besluiten die allen voortvloeien uit de (Europese) richtlijn 98/93/EG. Om de kwaliteit te garanderen zijn er strenge normen en eisen vastgelegd waaraan het drinkwater moet voldoen. Dit wordt zowel door de drinkwatermaatschappijen zelf als door andere instanties gecontroleerd."

"Kiest u er thuis toch voor om put- en/of regenwater te gebruiken voor andere, dan de 'laagwaardige' toepassingen (wc, tuin,…), informeer u dan voldoende omtrent mogelijke filters en controles. En vraag eventuele conformiteitsattesten op (KIWA, Belgaqua, Vito, …). Zie er streng op toe dat de geleverde kwaliteit behouden blijft en voorzie op vaste tijdstippen het onderhoud van de verschillende componenten."

Renovatie: kunnen we onze regenwaterput verplaatsen?

Wij kochten onlangs een rijhuis dat dateert van 1950. We voorzien geen zware renovatie, maar zullen wel opnieuw betegelen. Nu ligt de regenwaterput in het achterste deel van het huis onder de vloer. Vroeger zal deze put in de tuin of op het terras gelegen hebben. 

Wij willen deze put natuurlijk niet in onze living. Aan de muur te zien, lekt de waterput trouwens ook. Wat zijn de verschillende opties? En wat mogen we verwachten van het kostenplaatje? Kunnen we de oude regenwaterput hergebruiken? Of moeten we deze dichtgooien en een nieuwe plaatsen? 

Ons hellend dak is ongeveer 60 m² en er is een uitbouw met een plat dak van 30 m² en een terras van 30 m². Is een regenwaterput dan handig? Haal je de kost er uit in de toekomst? Hoe groot moet deze regenwarterput zijn (3000 of 5000 liter)?

Frederik Pardo van Farys geeft het volgende antwoord: "Er zijn hier veel verschillende mogelijkheden, maar deze hangen uiteraard af van de praktische mogelijkheden. Vandaar we de mogelijkheden opgesplitst hebben in een antwoord voor de bestaande put en voor een nieuwe put."

Bestaande put

"Eerst en vooral is het goed om te weten hoe groot de inhoud van de huidige put is. Indien deze bijvoorbeeld maar een inhoud heeft van 1000 liter zal de kost om hem terug operationeel te maken waarschijnlijk te groot zijn t.o.v. het mogelijke hergebruik van het regenwater."

"Daarnaast is het belangrijk om te weten of de put nog waterdicht kan gemaakt worden, wat momenteel blijkbaar niet het geval zou zijn. Normaal kan de aannemer deze wel inspecteren. Het kan zijn dat bijvoorbeeld enkel de afdichting rond de overloop niet meer goed is afgedicht, in zo’n gevallen valt de prijs voor herstel nog goed mee. U kan dan de put verder operationeel maken door een pomp en een aanzuigleiding te plaatsen. Let wel op, ook de sanitaire binnenleidingen dienen aangepast te worden voor het gebruik van regenwater."

"Indien de put niet meer te herstellen valt of u wenst geen (inspectie)deksel in uw vloer te hebben, dan kan u de put buiten dienst stellen. Dit doet u best in samenspraak met uw aannemer. Want er zijn toch enkele belangrijke aandachtspunten. Het is namelijk van belang dat het regenwater correct kan wegvloeien (vb. naar riolering) indien  het niet meer in de put terecht komt. En ook voor het eventueel opvullen van de put is het belangrijk om te weten wat de staat van de put is. Om nadien geen verzakkingen te hebben onder de vloer is het toch aangewezen om de put correct aan te vullen en te verdichten."

Nieuwe put

"Voor het plaatsen van een nieuwe put/tank is het eerst en vooral belangrijk om te zien wat de toegangsmogelijkheden zijn. Niet enkel voor de doorgang met de put of tank maar ook voor de doorgang met een gepaste graafmachine. Hoe beperkter de toegang hoe duurder de plaatsing zal worden. Ook de prijs voor een kunststof tank ten opzichte  van een betonnen put is duurder."

"De “meest ideale” inhoud van de put kan men bepalen aan de hand van verschillende parameters, waarbij de dakoppervlakte en het verbruik (aantal inwoners  + toepassingen) de twee belangrijkste zijn. In de meeste huishoudelijke gevallen zal men toch snel een put/tank voorzien met een minimum inhoud van 5 000 liter."

Waar komt al die kalk vandaan in het water?

Onze zoon heeft een nieuwbouwwoning 2015 met 2 regenwaterputten. Een moderne installatie met zonneboiler. Het regenwater is uitzonderlijk harder dan het leidingwater waardoor de huid irriteert na het nemen van douche of bad. Nu werd een ontharder geplaatst maar met weinig resultaat.

Kan het kalk aanwezig in de cement bij fabricage van de putten zich blijven afzetten in het regenwater dat normaal gezien altijd veel zachter is? Of is er een fabricage fout vanuit de fabriek? Wij zoeken reeds maanden naar de oorzaak hiervan. De putten werden reeds 3x compleet leeg getrokken en gereinigd!

"In regenwater zit in principe geen kalk", weet Frederik Pardo van Farys. "Dus het moet er ergens op een of andere manier aan toegevoegd worden. In beton zit er een kleine hoeveelheid kalk, maar normaal niet in die mate dat het een (nadelig) effect zou kunnen hebben op het regenwater."

"Dus volgende mogelijke oorzaken kunnen best even nagekeken worden: 

  • Indien er een automatisch bijvulsysteem is; werkt dit correct? Dit wil zeggen dat dit niet te snel of teveel bijvult, waardoor er dus mogelijks een aanzienlijke hoeveelheid “harder” drinkwater in de regenwaterput  terecht komt.
  • Zijn er drainage buizen op de regenwaterput aangesloten? Drainagewater is qua samenstelling vergelijkbaar met grondwater en heeft dus wel een bepaalde hardheid. Deze verschilt van locatie en regio.
  • Zijn er mogelijke “wanverbindingen”? Hierdoor kan na de waterverzachter toch “harder” drinkwater in de sanitaire boiler en het regenwatercircuit terecht komen."

"Indien geen van deze oorzaken wordt gevonden, raden we aan om het regenwater te laten analyseren bij een labo, gezien de irritatie die optreedt bij hygiënisch gebruik. Misschien zijn er andere irriterende stoffen dan kalk aanwezig."