afkoppelen
top

Afkoppelen

Home Particulier Afkoppelen

Denk aan hergebruik van regenwater bij het afkoppelen

Op termijn zal iedereen regenwater en afvalwater gescheiden moeten afvoeren. Dat is ‘afkoppelen’. Het afgekoppelde regenwater is perfect geschikt voor laagwaardige toepassingen: WC-spoeling , wasmachine, tuin, schoonmaak … 

Wanneer bent u verplicht om af te koppelen?

  • Bij nieuwbouw bent u verplicht om het regen- en afvalwater volledig gescheiden af te voeren.
  • Bij werken rond de woning of verbouwingswerken waarbij u meer dan 60 % van de buitenmuren behoudt (herbouw), kan u  het regenwater en het afvalwater al volledig van elkaar scheiden met het oog op de latere aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat.
  • Komt er een gescheiden riolering in uw straat, dan moet u bij bestaande (half)open bebouwing het regenwater en afvalwater volledig scheiden.
  • Bij bestaande gesloten bebouwing moet u in dat geval enkel het regenwater afkoppelen waarvoor u geen leiding moet aanleggen door of onder uw woning. Meestal is dat de voorste dakhelft en eventuele verharding in de voortuin.
  • Bij installatie van een IBA bent u verplicht om het regenwater en afvalwater volledig gescheiden af te voeren.

Waarom regenwater afkoppelen van afvalwater?

Regenwater scheiden van afvalwater heeft verschillende voordelen: er is minder gevaar voor overstromingen en er komt minder afvalwater in onze waterlopen. Bovendien verloopt het zuiveringsproces efficiënter, omdat het afvalwater niet verdund is met regenwater. Het is ten slotte ook te gek om proper regenwater eerst te mengen met afvalwater en daarna weer te zuiveren.