Leveren regenwaterinstallatie
top

Bestellen

Home Particulier Bestellen Bestellen

Levering

Controleer bij ontvangst van uw bestelling het product onmiddellijk op zichtbare gebreken.
Indien bij levering blijkt dat (een deel van) het product niet overeenstemt met wat u besteld hebt of indien het beschadigd is, kan u de levering weigeren. Stelt u aan de buitenzijde van de bestelling duidelijk gebreken vast, dan moet u de zending weigeren en ons hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Bij de levering zit altijd een leveringsbon. U tekent voor ontvangst én aanvaarding van de levering op de leveringsbon met vermelding van uw naam en akkoord.

Bestelt u een regenput of infiltratietank in beton (max. 14 ton) dan wordt die doorgaans rechtstreeks vanaf de vrachtwagen in de uitgegraven bouwput geplaatst. Daarom moeten de werf(weg) en de plaats van levering degelijk berijdbaar zijn door een vrachtwagen met kraan: breedte en vrije hoogte moeten minstens 4 meter zijn. De vrachtwagen moet met de achterzijde de uitgegraven bouwput kunnen naderen. De grond errond moet voldoende verhard , zodat de steunpoten van de vrachtwagen niet inzakken. De regenwatertank wordt zonder schokken en stoten geplaatst op de volkomen vlak uitgevoerde fundering.

Wij beperken ons tot het leveren en lossen in de bouwput, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De verdere installatie valt ter uwer laste.
 

Wat als een product niet leverbaar is?

Indien een product niet leverbaar is, contacteren wij u kort na uw bestelling. Wij bieden indien mogelijk een alternatief, of u kan wachten tot het product weer leverbaar is.