Controle regenwaterput
top

Controle

Home Particulier Onderhoud Controle

Indicaties bij controle van uw regenwaterinstallatie 

Vaststelling in/rond de regenput *   Hoe controleren? ** Hoe vermijden?
Overlopen van de goot
Mos of groene laag
  jaarlijks
dak en dakgoten
Dakgoten en regenpijp reinigen met ecologisiche producten
Bladvanger in de dakgoot reinigen
Geen of verminderde opvang van regenwater   2-jaarlijks
voorfilter (b.v. Reni100)
Vuil verwijderen en het filtervlak afspoelen
Bezinking van zand, sterke vervuiling door organisch materiaal in een regenput zonder voorfilter   3-jaarlijks De put leegpompen en slib verwijderen.
Eventueel bladvangers in de goot of een voorfilter plaatsen.
Bezinking van zand, slib in een regenput met zelfreinigende filter (b.v. Reni100)   5-jaarlijks Leegpompen en weghalen slib
Drukvermindering   Jaarlijks
Duo-nafilter of zandfilter
Uitspoelen zandfilter en/of vervanging patroon
Lichtbruin, donker of grijs (vuil) water
Deeltjes in water ***
  Jaarlijks Controle putbodem, dakgoot, filters (ook duo nafilter)
Controle tank, voorfilter (indien aanwezig)
Stankhinder ***   Jaarlijks Controle sifon, duo nafilter (indien aanwezig) en reinigen put 
Algenvorming in het regenwater  

Ad hoc

Put, schacht en/of deksel controleren op licht- en waterdichtheid en herstellen
Geen water aan het tappunt  

Jaarlijks

Controleren of er voldoende regenwater aanwezig is.
Zo ja, een installateur/loodgieter raadplegen voor controle van de pomp
Pomp krijgt geen water aangezogen terwijl er wel water is   Geen specifieke periodiciteit Vuil in de voetklep van de aanzuigleiding verwijderen of kapotte voetklep herstellen/vervangen

 

Zet de regenwaterput duidelijk af, zodat er geen valgevaar is. Reinigt u zelf de regenput binnenin, wees alert voor zuurstoftekort. Laat vooraleer u de werken start de regenwaterput minstens 24 uur open. Controleer eerst het zuurstofgehalte in de put voor u afdaalt. Doe dit karwei nooit alleen, zorg dat er iemand direct in de buurt is die hulp kan bieden.

**De controle dient proactief te gebeuren. Dit is een indicatie van de controlefrequentie. Hebt u een probleem al in het verleden vastgesteld, dan moet u het betrokken onderdeel van de regenwaterinstallatie frequenter controleren.

***  Verkleuring van regenwater of geurhinder kunnen nog andere oorzaken hebben. In die gevallen zullen de beschreven acties minder effect hebben. Contacteer voor meer info uw Reni-specialist.