Werking regenwaterinstallatie
top

Werking

Home Particulier Werking

Werking van de regenwaterinstallatie

Onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling weer van een MAXI beton Z (+) installatie. 
Ze combineert een regenwaterput met voorfilter en vertraagde inloop en een aangepaste pomp met vlottende aanzuig.

 

  1. Via de regenwaterafvoer komt het opgevangen regenwater in de regenwaterput (1) terecht.
  2. Het water vloeit hierbij eerst door een voorfilter (2)
  3. en komt via een rustige toevoer (3) onderaan in de tank binnen. Dankzij deze rustige toevoer woelt het water in de tank niet om bij stortbuien.
  4. Een overloop (4) zorgt ervoor dat het teveel aan regenwater op een gecontroleerde manier wordt afgevoerd. De terugslagklep vermijdt hinder van de rioolaansluiting (ongedierte, terugslag).
  5. Door de vlottende aanzuig (5) wordt het propere water aan de oppervlakte opgepompt in plaats van het water op de bodem van de put.
  6. De Belgaqua gekeurde automatische unit (6) bestaat uit een regenwaterpomp en een automatische overschakeling op drinkwater bij een tekort aan regenwater in de regenwaterput.
  7. Via een duo na-filter of koolstof filter (7) wordt het water nog verder gefilterd.
  8. Het teveel aan regenwater in de regenwaterput vloeit via de overloop naar een infiltratievoorziening (8), indien die er is. Hier kan het water in de bodem infiltreren. De infiltratievoorziening is uitgerust met een overloop, die aangesloten wordt op de riolering of gracht.

Indien het overtollige regenwater niet in de grond kan infiltreren, kan u het water (in volgorde van voorkeur):

1. bufferen
2. lozen in de regenwaterafvoer (RWA) in de straat.

Indien uw put leeg is, zijn er verschillende veilige opties:

1. De put bijvullen met drinkwater: vermijd hierbij altijd contact tussen het regenwater- en het drinkwatercircuit. Dit kan door 5 cm onder de drinkwaterkraan een trechter te plaatsen (zie foto veilig watercircuit)
2. Automatisch overschakelen van regenwater naar drinkwater via een Belgaqua gekeurde unit:  In de unit zit een klein buffervat  van 5 liter dat bijgevuld wordt bij leegstand, zonder dat er contact is tussen het regenwater- en het drinkwatercircuit.
3. Een dubbel leidingnet aanleggen: De toestellen die gebruik maken van regenwater hebben dan een aparte toevoerleidingen voor drinkwater en voor regenwater.

Werking van de betonnen regenput met ingebouwde infiltratievoorziening


Hieronder ziet u een animatiefilm over de werking van een DIO infiltratievoorziening bij een regenwaterinstallatie.


Werking van de regenpijpfilter bij de bovengrondse regentanks


Hieronder ziet u de werking van de Speedy filter
 

TIP


Wat als u teveel regenwater hebt?

Komt het water in de put te hoog, dan kan het weg via een overloop. Hoe u dit water moet afvoeren, vindt u in VLAREM II (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning). In volgorde van voorkeur:
1. Infiltratie op eigen terrein
2. Buffering
3. Lozing in de regenwaterafvoer (RWA) in de straat.

Meer info op: www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen