Dienst na verkoop - Reni
top

Dienst na verkoop

Home Producten Dienst na verkoop

Helpdesk

Na levering of plaatsing van de Reni regenwaterinstallatie mailen wij u een evaluatieformulier. Uw feedback helpt ons om onze dienstverlening te blijven verbeteren.

Hebt u nog bepaalde vragen over de geleverde producten, zijn er problemen of hebt u schade vastgesteld, dan kan u ons contacteren via sales@reni.be of op 09 242 58 39. Is er een probleem, dan maken wij er een punt van om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Houd bij contact altijd uw klant- of ordernummer bij de hand, zodat wij u nog sneller kunnen helpen.

Kunnen wij u zelf niet helpen, dan doen onze ingenieurs en technici indien nodig beroep op onderaannemers of experts voor onderhoud of reparatie.

Garantietermijnen

 Type

 Garantie

 Betonput ondergronds

 40 jaar

 Kunststof put ondergronds

 20 jaar

 Pompsystemen

 2  jaar

 Filters en toebehoren

 2 jaar

 Kunststof tank bovengronds

 2 / 5 jaar

 

De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de producten. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • Rechtstreekse of onrechtstreekse schade na levering (bv. door oxidatie, schokken, val ...)
  • De vervanging van toebehoren of hulpstukken van producten die regelmatig moeten vervangen worden
  • Defect ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen
  • Defect veroorzaakt door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig of abnormaal gebruik, slecht onderhoud gebruik strijdig met onze voorschriften
  • Schade ten gevolge van commercieel, professioneel of collectief gebruik van de producten.

In elk geval moeten de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de producten worden gevolgd, zo niet vervalt elke garantie.

Breng na vaststelling van een gebrek zo snel mogelijk de klantendienst van Reni schriftelijk op de hoogte.

Klachtenprocedure

Voor klachten met betrekking tot de producten en diensten die werden geleverd door Reni:

Reni klantendienst
Stropstraat 1
9000 Gent
09 242 58 39
E-mail: sales@reni.be
 

Vermeld bij contact in verband met een probleem met uw bestelling steeds het bestel- of ordernummer.

  • Het bestelnummer staat op de bevestigingsmails van bestelling en betaling en op de leveringsbon bij de producten.
  • Het ordernummer staat op de offerte.

Reni levert de nodige inspanningen om uw klacht zo snel mogelijk te beantwoorden en een bevredigende oplossing te vinden.
 

Naast onze eigen klachtenprocedure, kan u sinds 1 juni 2015 voor buitengerechtelijke consumentengeschillen terecht bij de Consumentenombudsdienst (COD). Deze dienst kan u in de eerste plaats informeren over uw rechten als consument. De COD zal uw klacht analyseren en aan het bevoegd bemiddelingsorgaan doorgeven.


Met sectorspecifiek klachten kan u indien nodig terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw, rechtstreeks of na doorverwijzing door de COD:
Espace Jacquemotte
Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel: 02 504 97 86
Fax: 02 504 97 84
info@bouwverzoening.be
www.bouwverzoening.be