Regenwaterinstallatie tool
top

Architecten en voorschrijvers

Home Professional Architectenenvoorschrijvers Architecten en voorschrijvers

Regenwaterinstallatie tool

Onze online applicatie wijst u de weg naar de juiste regenwaterinstallatie. Hij houdt rekening met de behoeften van de bouwheer (bv. keuze voor geluidsloze bijvulling van de regenput met dompelpomp of efficiënte overschakelmodule), maar ook met de uitdagingen van de architect: de nieuwe stedenbouwkundige verordening, ruimtelijke beperkingen … 3 tot 14 vragen peilen onder meer naar het aantal m² verharde en dakoppervlakte, de nood aan overrijdbaarheid van de put, de gemiddelde hoogste grondwaterstand.

In totaal zijn maar liefst 527 mogelijke combinaties mogelijk van volgende elementen:

  • 4 types ondergrondse installaties
  • Beton of kunststof
  • Met of zonder infiltratievoorziening
  • Infiltratie ingewerkt in het regenwaterreservoir of apart
  • Automatische omschakeling naar drinkwater of bijvulling van de regenwaterput
  • Voor- en eventueel nafilters, afhankelijk van kwalitatieve vereisten

Klik hier om de online applicatie voor uw ideale regenwaterinstallatie te starten.

Tip

Hou bij de dimensionering van een regenwaterput niet enkel rekening met de dakoppervlakte, maar ook met het verbruik (welke toepassingen, hoeveel verbruikers) en met de gemiddelde leegstand (5-10%). Dankzij een correcte dimensionering vermijdt u frequente leegstand en slechte waterkwaliteit.