Referenties
top

Bedrijven

Home Professional Bedrijven

Referenties

 

STARCONTAINER ANTWERPEN

Starcontainer, een dochterbedrijf van APM terminals, zorgt voor het onderhoud en herstel van containers die in de havens verscheept worden. Voor de rederij Maersk Line voeren ze hun opdracht voortaan uit op de terreinen van PSA zelf. Ze vonden in Reni een betrouwbare partner voor het waterbewust ontwerp van 240m² bedrijfsinfrastructuur. Hun afvalwater komt hoofdzakelijk van douchewater en toiletafvoer. De Stedenbouwkundige verordening verplicht hen om hun regenwater te bufferen. Omdat er geen openbare riolering aanwezig is, moeten ze hun afvalwater ter plaatse zuiveren.

Traject

  • Analyse en studie van de afval- en regenwaterstromen, kosten-batenanalyse van de verschillende opties
  • Opmaak van bestek voor ontwerp, bouw en plaatsing van de installatie
  • Bouw en plaatsing van IBA en regenwaterinstallatie
  • Inregeling en opstart van de zuivering
  • Nazorg: optimalisatie, beproeving en bemonstering van de zuivering.

Bijzonderheden

  • De tankpiste voor de dieselopslagtank is in beton waardoor geen olie kan sijpelen. Dit geeft problemen voor de afvoer van het met olie vervuilde hemelwater. Het ontwerp voorziet in een KWS-coalescentiefilter, zodat het water voldoende gezuiverd is alvorens het in de Schelde geloosd wordt
  • De plaatsing van de twee buffertanks is een huzarenstukje, omdat er continu zware trucks en reachstackers af en aan rijden om containers te verplaatsen.

Technische gegevens

IBA

Regenwaterinstallatie

Tankpiste

• Klasse D400 • Betonput klasse D400, 10.000 liter • KWS-afscheider
• Staalnameput     • Ingebouwde voorfilter, vlottende aanzuig • Betonkwaliteit EE4 met dubbele wapening
  • Automatische regenwaterunit, duo nafilter