Studie
top

Bedrijven

Home Professionals Bedrijven Bedrijven

Hemelwater- en afkoppelingsstudie

Voor particulieren betekent regenwater gebruiken in de eerste plaats besparen op drinkwater. Maar voor u als bedrijf of industriële klant de stap naar een regenwaterinstallatie zetten, raden we aan om eerst een hemelwaterstudie uit te voeren. Zo kan Reni u vooraf een duidelijk beeld schetsen van de  technische en financiële haalbaarheid van uw investering.

  • Eerst brengen we de RWA- en DWA-stromen in kaart aan de hand van een afkoppelingsstudie. We werken daarbij volgens de ladder van Lansinck (art. 6.2.2.1.2 Vlarem II). Het regenwater wordt gescheiden afgevoerd en zoveel mogelijk ter plaatse gerecycleerd.
  • Daarna komen mogelijke infiltratie- en/of buffermogelijkheden aan bod.
  • Lozing in de openbare riolering is enkel toegestaan als bovenvermelde manieren van afvoeren niet mogelijk zijn of niet volstaan.
  • De studie laat ook toe om de correcte inplanting van het reservoir te bepalen. Dit is belangrijk voor de belastingsklasse van de tank en de gebruikstoepassingen van het regenwater.
  • We kunnen de afkoppelingsstudie we in een beweging combineren met de plaatsing van een regenwater- en een waterzuiveringsinstallatie (IBA of KWZI).