Waterbehandeling
top

Bedrijven

Home Professionals Bedrijven Bedrijven

Waterbehandeling

Voor waterbehandeling en staalname werkt Reni samen met de ingenieurs van Aquadomo. Zij hebben jarenlange ervaring in deze technieken.

(Afval)water

Aquadomo doet continu research naar de meest efficiënte methode om industrieel afvalwater dusdanig te behandelen, dat hergebruik of lozing zonder problemen kan plaatsvinden. Tevens maken wij analyses, stellen doseringshoeveelheden vast, geven u een rentabiliteitsberekening: wij vinden de meest verantwoorde oplossing voor uw bedrijf!
Afvalwater van IBA's (minimum 20 IE) of eigen zuiveringen kan met een nazuivering weer geschikt gemaakt worden voor industrieel gebruik, toiletspoeling, de was, de schoonmaak en voor de tuin. De extra zuivering vindt plaats met bijvoorbeeld een bioreactor en membraanfiltering. Het is een systeem waarmee u de waterkringloop volledig sluit en het kostbare water steeds weer opnieuw gebruikt. Wij volgen op van voorstudie tot plaatsing en kiezen met u het meest performante en veilige zuiveringssysteem. 

Staalname met laboratoriumonderzoek

Aquadomo beschikt over eigen gekwalificeerde staalnemers en een geaccrediteerd FARYS laboratorium voor bacteriologische en fysico-chemische analyse. De analyseparameters kiest de klant op maat. De uitslag van de staalname wordt eerst geïnterpreteerd en vervolgens met u besproken. De contactpersonen worden telefonisch en/of elektronisch verwittigd.

Hydraulische optimalisatie van de sanitaire installatie

 • Nazicht en inventarisatie bestaande toestand
 • Controle keerkleppen en toestelbeveiliging
 • Dimensioneren en plaatsen van inregelkranen
 • Correct inregelen van bestaande en nieuwe kranen
 • Renovatie van de sanitair warm waterinstallatie 

Advies bij ontwerp en/of aanpassing van de sanitaire installatie

Een screening van uw sanitaire installatie :

 • Advies ontwerpplannen conform de BBT
 • Advies sanitaire binneninstallatie in functie van (her)keuringen 
 • Inventarisatie sanitaire leidingen in het kader van:
  • kwaliteitsproblemen
  • corrosie
 • Ontwerp nieuwe sanitaire installatie en leidingen in functie van waterkwaliteit en -hygiëne