Reiniging regenput
top

Reiniging van uw regenput

HomeReiniging van uw regenput

Reiniging van uw regenput

• Een goed uitgeruste regenput moet u in principe niet vaak schoonmaken, zeker niet als hij in beton is. 
Tegen de ruwe betonnen wand nestelen zich allerlei micro-organismen, die houden het water in de put "algenvrij". Een kunststof put daarentegen heeft gladde wanden waarop zich geen micro-organismen kunnen pinnen. Dit kan wel opgelost worden door een grindlaag aan te brengen. Wanneer er dan ook nog een goede voorfilter aanwezig is in de regenwaterinstallatie voorkomt u al dat grove vuildeeltjes in de put terecht komen.

• Het vuil dat toch in de put zou terecht komen, zal bezinken en een sliblaag op de bodem vormen. Deze sliblaag dient u te verwijderen.
Indien er zich namelijk teveel slib op de bodem zou opstapelen, kan dit leiden tot geur- en/of kleurproblemen. Hoe vaak u het slib dient weg te ruimen, hangt voornamelijk af van de regenwaterinstallatie zelf. Indien er geen voorfilter geplaatst is, moet u minimum jaarlijks het slibgehalte controleren. 

• Indien u toch de wanden van de put moet reinigen, ga dan zeker aan de slag met het gepaste materiaal.
Ga niet te werk met een hogedrukreiniger of met chemicaliën, beiden kunnen de natuurlijke zuiverende werking van uw put vernietigen. 

Let op: Zet de put duidelijk af, zodat valgevaar wordt voorkomen! Als u zelf de regenput binnenin reinigt, wees dan voorzichtig! Omdat er in de put meestal weinig zuurstof aanwezig is, bestaat er gevaar voor zuurstoftekort wanneer u erin afdaalt. Vooraleer u met de werken aanvangt, moet u de put minstens 24 uur open laten. Doe dit karwei nooit alleen; zorg steeds dat er iemand direct in de buurt is die hulp kan bieden. U controleert best eerst het zuurstofgehalte in de put alvorens af te dalen.