Voordelen - Reni

Voordelen vallen uit de lucht

Duid aan waarvoor u regenwater wil gebruiken en bekijk welke besparing dit opbrengt.

Een regenwaterinstallatie van Reni bezorgt u geen bodemloze put, maar een interessante en duurzame oplossing met de blik op de toekomst. Door het gebruik van regenwater, (be)spaart u immers heel wat. Niet enkel het milieu, maar ook op uw waterfactuur.
Bereken hieronder hoeveel u kan besparen door te kiezen voor een Reni regenwaterpakket.

Gemiddelde besparing op uw waterfactuur

0

Ga na op welke premies
u recht hebt

Als u regenwater gebruikt, kan u in aanmerking komen voor interessante premies. Voor meer info surf naar www.premiezoeker.be.

Ontdek de premie voor uw project op www.premiezoeker.be

Regenwater gebruiken heeft heel
wat voordelen

  • Regenwater valt gratis en in België meer dan voldoende uit de lucht.
  • Door regenwater te gebruiken voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen (toiletspoeling, de was, …) verbruikt u minder kostbaar drinkwater. Dit is goed voor de grondwaterreserves en voor uw factuur.
  • Omdat regenwater doorgaans zacht is, gebruikt u minder wasmiddel.
  • Regenwater bevat minder kalk, uw kamerplanten knappen daarvan op.
  • Door regenwater op te vangen en te hergebruiken en dus niet rechtsreeks naar de riolering af te voeren, belast u het rioleringsstelsel minder. Zo is er minder kans op overstromingen en is het beter voor het zuiveringsproces van het afvalwater.
  • Soms heb je recht op een subsidie of kan je een gedeelte betalen via ecocheques. Klik hier